Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Daňový poradce je dle Zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR  zapsán jako člen Komory, je soustavně a dokonale školen a musí být ze zákona pojištěn.

 


Kancelář, kontaktní adresa: 

Ing. Drahuše Čechurová - EKOS, DT Sítná, Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno,  

tel: 603579096, fax: 312660282 ; www.ekos.cz ;ekos.kladno@seznam.cz

 

 

 

Ing. Drahuše Čechurová
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno
+420 603 579 096
13779176
DIČ CZ5556302257